Фінансовий механізм енергетичної ефективності для комерційних будівель (EEFFCB)

Фінансовий механізм енергетичної ефективності для комерційних будівель (EEFFCB)

poland

Період впровадження проєкту:

2020 –  2023

Завдання:

Основними завданнями проєкту є надання пакету послуг з технічної допомоги малому, середньому та великому бізнесу з метою залучення інвестицій у галузі енергоефективності та відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Головне завдання полягає в тому, щоб ефективно охопити велику кількість малих і середніх компаній і спонукати їх зробити таку велику кількість зелених інвестицій, які особливо під час економічного спаду і COVID-19 не є необхідними пріоритетними інвестиціями для багатьох підприємств.

Рішення:

За підтримки ЄС (в рамках ініціативи Horizon 2020, ELENA Initiative), BNPP створила внутрішню команду експертів у галузі енергетики, роль якої полягає в активній підтримці клієнтів банку в процесі залучення інвестицій в енергоефективність. Банк також уклав контракт із зовнішнім енергетичним консультантом, роль якого полягає в наданні енергетичної експертизи всім компаніям, зацікавленим у поліпшенні свого енергетичного профілю та в інвестиціях у чисті енергетичні технології. Вищезазначені дії підкріплюються частими маркетинговими та рекламними заходами, які викликають інтерес на ринку до заходів з підвищення енергоефективності та відновлюваних джерел енергії.

Передбачається, що ЦCР будуть досягнуті шляхом поєднання і розумного використання всіх перерахованих вище елементів (підтримка енергетичних експертів, енергетичні експертизи та заходи з просування), спрямованих на залучення зелених інвестицій, які традиційно будуть підтримуватися банком у формі інвестиційних кредитів або інших фінансових інструментів, таких як гарантії. Такий підхід банку унікальний на ринку і може розглядатися як інновація у сфері зеленого фінансування.

Результат:

  • Створено команду експертів у галузі енергетики, які підтримуватимуть клієнтів.
  • Укладено контракт із зовнішнім енергетичним консультантом, який надаватиме експертизу з впровадження екологічних технологій.
  • Впроваджено маркетингові заходи, що спонукають інтерес до заходів з підвищення енергоефективності та ВДЕ.


Передбачається, що проєкт дасть такі результати:

  1. Залучення 800 інвестицій в енергоефективність на суму 90 млн. євро;
  2. Забезпечення щорічної економії 97,2 ГВт / рік;
  3. Генерація ВДЕ: забезпечення річного виробництва 4,8 ГВт на рік;
  4. Забезпечення скорочення викидів CO2: 29 200 тонн CO2-екв на рік;
  5. Поширення знань серед малих і середніх підприємств про енергоефективність;
  6. Поширення знань на ринку про найкращі практики у сфері енергоефективності та ВДЕ, інтегровані у комерційні (а також промислові) будівлі;

Претендент:

BNP Paribas Bank Polska SA

bnp logo

Про компанію:

BNP Paribas Bank Polska SA є одним з банків зі списку біржі WSE. Банк має багато пропозицій для приватних підприємців, малого та середнього бізнесу, а також корпорацій (включаючи аграрний сектор)

Цілі Сталого Розвитку

GOALS_Ukr-07
GOALS_Ukr-09

Партнери

External Energy Consultants and Experts (a consortium of Polish energy entities)

Polish SMEs and MidCAPs (who are in fact the final beneficiaries)

BNP Paribas Bank Polska SA (the initiator and coordinator)

BGK (Polish Development Bank – the operator of the guarantee and grant scheme)

 European Investment Bank