ВСЕІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ВСЕІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

belarus

Період впровадження проекту:

28.09-02.10.2020

Завдання:

Цілями професійного розвитку є підготовка вчителів до формування в учнів економічно цінних особистісних якостей, розвиток їх творчого потенціалу та вдосконалення культури педагогічної діяльності в галузі економічного навчання та виховання учнів.

Завдання:

  • розвивати та вдосконалювати управлінські, предметні (економічні), рефлексивні, соціально-педагогічні, психологічні, інформаційні та комунікативні професійні компетенції викладачів у галузі економічного виховання та ділової освіти учнів;
  • представити зміст підприємницької діяльності разом зі спеціалістами бізнесу;
  • забезпечити наукове, методологічне, інформаційне та практичне оновлення змісту, методів і технологій роботи вчителів за допомогою різних форм взаємодії та обміну практичним досвідом в організації роботи з ранньої економічної освіти.

Діяльність бізнесу організована у правовому полі навчальних закладів та під безпосереднім керівництвом викладачів. Тому організація навчального процесу, що охоплює основи економічних знань, управління, маркетингу та підприємництва для учнів, вимагає спеціальної підготовки викладачів.

Запропонована проблема полягає у низькому рівні готовності вчителів до оволодіння основами підприємництва.

Рішення:

Щоб викладачі могли допомагати своїм учням у формуванні економічно цінних якостей особистості підприємця, було обрано тему «Всеохоплюючий підхід до економічного виховання здобувачів освіти» для підвищення кваліфікації.

Актуальність освіти пояснюється відсутністю практики педагогів для отримання практичних навичок у підприємницькій діяльності в нових економічних та соціальних умовах, що постійно та швидко змінюються.  Також, суперечності між вимогами науково-технічного прогресу до кадрів та недостатні можливості для формування підприємницьких компетенцій випускників шкіл, відповідно до вимог роботодавців, у пошуках активних, ефективних, компетентних молодих працівників та готовністю стажерів до незалежної майбутньої роботи.

Навчання буде одного напрямку, практичним та короткотерміновим. 

Професійний розвиток охоплюватиме три теми: економічне виховання в сучасній школі, викладання основ підприємництва для молоді, основи бізнес-планування.

Методи самостійної роботи включають вивчення запропонованих джерел інформації та практичні методи (виконання завдань у галузі розробки нормативних актів, програм та бізнес-планів). Якість змісту професійного розвитку буде оцінюватися в процесі навчання завдяки методам контролю та самоконтролю.

Програма розрахована на 36 академічних годин.

Результати:

Очікуваний результат.

25 викладачів будуть підготовлені для подальшої роботи з учнями, їх батьками та представниками суспільства.

Готовність викладача до економічного виховання студентів, включаючи навчання основам складання бізнес-планів, організації та ведення власного бізнесу, – це очікувані результати засвоєння програми.

Програма професійного розвитку надасть учасникам знання про:

  • сучасні підходи до формування економічно цінних якостей особистості учнів;
  • основи підприємницької діяльності;
  • принципи та механізми розробки бізнес-планів.

Програма професійного розвитку допоможе викладачам навчитися:

  • аналізувати, передбачати, проєктувати роботу з економічного виховання здобувачів освіти;
  • ефективно використовувати освіту, виховання та інформаційні технології з метою формування економічно цінних якостей особистості студентів.

В кінці навчання вчителі зможуть розробити та впровадити додаткові освітні програми економічного профілю для дітей та підлітків, розробити бізнес-плани разом із слухачами та розпочати їх реалізацію. Підвищення кваліфікації також допоможе створити систему заходів у галузі економічного виховання учнів у навчальних закладах.

Категорія: Суспільство

Претендент:

Вітебський обласний інститут розвитку освіти

Vitebsk logo

Про компанію:

Державний заклад додаткової освіти дорослих “Вітебський обласний інститут розвитку освіти” був створений у 1941 році.

Цілі Сталого Розвитку

GOALS_Ukr-08

Партнери

Центр підтримки підприємництва ALC

Вітебський бізнес-центр