Модульна програма тренінгів “Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміст та практичне застосування” для викладачів університетів від фахівців EY.

Модульна програма тренінгів “Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміст та практичне застосування” для викладачів університетів від фахівців EY.

ukraine

Період впровадження проекту:

2018 – 2019

Завдання:

Нерідко викладачі закладів вищої освіти (ЗВО) стикаються з проблемою  відсутності або недостачі практичного досвіду роботи. У наш час така практико-орієнтована дисципліна як «Бухгалтерський облік» не може викладатися тільки на теоретичній основі. Підґрунтя, яке викладачі використовують у підготовці до лекцій, часом є застарілим, джерела оновленої інформації не завжди очевидні. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності зазнають періодичних оновлень, а їх використання на практиці має безліч нюансів. Розрив між лекцією у ЗВО та подальшим використанням отриманих знань нерідко є суттєвим. Таким чином, є необхідність надавати сучасну інформацію та навички практичного застосування стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності викладачам для підвищення рівня підготовки студентів спеціальності «Облік і оподаткування».

Рішення:

Завдання, яке ставили перед собою партнери проєкту, – відібрати групу мотивованих викладачів дисциплін «Бухгалтерський облік», «Оподаткування», «Аудит», «Фінанси», «Економіка підприємства», «Банківська справа», «Страхування» серед викладачів ЗВО України, провести для них цикл тренінгів від фахівців компанії EY, опрацювати міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, що останніми роками зазнали змін, обговорити особливості їх практичного застосування, сформувати навички виконання реальних практичних завдань. У програму “Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ): зміст та практичне застосування” було включено теми, які викладачі визначили як найбільш актуальні. Між тренінгами учасники програми виконували завдання для самостійного опрацювання. Важливо, що й викладачі своєю чергою отримали багато нової  інформації та натхнення для оновлення матеріалів, які вони використовують у програмах підготовки молодих фахівців з бухгалтерського обліку і оподаткування.

Результати:

З травня 2018 року по листопад 2019 року проведено дві 3-модульні програми, участь в яких взяли 56 викладачів з 11 ЗВО семи міст України.

Учасники високо оцінили можливість спілкування із практиками – фахівцями у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, представниками міжнародної компанії. Участь у тренінгах допомогла більш глибоко зрозуміти важливі питання фінансового аналізу та бухгалтерського обліку. Отримані матеріали викладачі включили до програм лекцій, семінарів та практичних занять для студентів, розробили нові сучасні навчальні курси, створили навчально-методичне забезпечення відповідних дисциплін (опорні конспекти лекцій, практикуми, збірки тестових завдань, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів). Викладачі-випускник Програми активно здійснюють наукові дослідження з міжнародних стандартів фінансової звітності та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, беруть участь у науково-практичних конференціях, публікують результати наукових досліджень у спеціалізованих виданнях.

Категорія: Суспільство

Претендент:

Компанія EY в Україні

EY logo

Про компанію:

Компанія EY (Ernst & Young) одна з найбільших у світі міжнародних компаній, що надають професійні аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні послуги. Це одна з компаній «Великої четвірки» поряд з Deloitte, KPMG та PwC.

Цілі Сталого Розвитку

GOALS_Ukr-04

Партнери

Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО)