Запилення бджолами

Запилення бджолами

1200px-Flag_of_Ukraine.svg

Період впровадження проєкту:

З 2020 року 

Завдання:

Зі 100 видів культур, які забезпечують 90 % продовольства у світі, понад 70 запилюються бджолами.

Ахім Штайнер, 

Виконавчий директор  

Програми розвитку ООН

 

Сучасні підходи в рослинництві дають змогу забезпечити населення, яке швидко зростає, якісною і безпечною продукцією. Водночас практики ведення інтенсивного сільського господарства, використання пестицидів та пов’язане з ними скорочення природних ареалів, що спостерігається протягом останніх десяти років, спричиняють масову загибель запилювачів, які уможливлюють вироблення 1/3 світового продовольства, – медоносних бджіл. Українські пасічники також зіткнулися з цією проблемою. 

Рішення:

У 2020 році Kernel запустив проєкт «Запилення бджолами» в партнерстві з громадською організацією «Всеукраїнське Братство Бджолярів України». Ідея проєкту полягає в створенні та відпрацюванні алгоритмів взаємодії між агровиробниками та пасічниками. Амбітною метою стало розроблення ефективної моделі співпраці, яку можна реалізувати не лише в масштабах компанії, а й на національному рівні. Kernel створює систему управління розміщенням пасік на своїх полях, підтримує системну комунікацію з пасічниками та дотримується регламенту інформування про здійснення технологічних операцій, а також коригує технологічні карти для використання безпечних для бджіл пестицидів. З метою реалізації цього проєкту Kernel створив на своїх полях власні пасіки.

 

Особливістю запропонованих алгоритмів є забезпечення Kernel монетарної винагороди бджолярам за розміщення їхніх вуликів на полях компанії. Отже, бджолярі матимуть безпечні та вигідні умови для реалізації своїх комерційних цілей. Крім того, потенційно підвищиться повнота запилення ентомофільних культур (соняшник і ріпак), що може трансформуватися в зростання врожайності на 1–3 центнери на гектар. 

Така модель співпраці характерна для окремої групи економічних стимулів збереження навколишнього середовища, так званої «плати за екосистемні послуги» (payment for ecosystem services), та є інноваційною в Україні. У майбутньому проєкт потенційно міститиме елемент фінансової винагороди бджолярам за послуги запилення. Ми віримо, що це стане потужним поштовхом до популяризації сталих практик рослинництва в агросекторі країни та стимулюватиме створення ринку запилення бджолами на національному рівні.

Результат:

Цьогоріч понад 40 тис. га наших полів на території п’яти областей України було запилено за участю 8 586 бджолосімей, із яких 1 400 належать власним пасікам Kernel, а решта – нашим партнерам. 

 

Позитивні ефекти від реалізації проєкту належать до трьох категорій, які комплексно демонструють суттєвий внесок у досягнення Цілей сталого розвитку ООН, а саме: 

 

    • Екологічні. Мотивація застосування безпечних для бджіл засобів захисту рослин (ЗЗР) в агросекторі Україні робить внесок у боротьбу з глобальною та національною загрозою падіння врожайності через загибель медоносів. Це також сприяє збереженню біорізноманіття завдяки зменшенню впливу ЗЗР на диких комах.
  • Соціальні. Спонукання до продуктивної співпраці між агробізнесом та бджолярами мінімізує конфлікти сторін  і дає змогу підвищити рівень залученості місцевих громад. Крім того, проєкт наголошує на важливій ролі запилювачів у поліпшенні якості врожаїв та довгостроковому посиленні продовольчої безпеки країни.  
  • Економічні. Проєкт «Запилення бджолами» є рольовою моделлю для створення ринку послуг запилення в Україні в майбутньому.

Претендент:

КЕРНЕЛ 

kernel

Про компанію:

Kernel – найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки.

Цілі Сталого Розвитку

2
8
15
E-WEB-Goal-17 (1)

Партнери:

ГО «Всеукраїнське Братство Бджолярів України»