Освітній конкурс грантів «Енергія розвитку»

Освітній конкурс грантів «Енергія розвитку»

1200px-Flag_of_Ukraine.svg

Період впровадження проєкту:

Січень 2021 – жовтень 2021

Завдання:

 1. Поширити принципи відповідального ведення бізнесу та Цілі сталого розвитку (далі – ЦСР), що на них спирається у своїй діяльності АТ «Укргазвидобування», яке входить до групи «Нафтогаз» (далі – компанія).
 2. Налагодити сталі, довірливі, партнерські відносини з громадами виробничої присутності компанії.
 3. Віднайти найкращі практики взаємодії компанії та громади, найкращий досвід реалізації проєктів регіонального розвитку та корпоративної соціальної відповідальності (далі – КСВ) і поширити його серед учасників.
 4. Зміцнити співпрацю компанії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та суб’єктами підприємницької діяльності щодо реалізації перспективних проєктів розвитку територій і віднайти нові напрями співпраці.
 5. Інтегрувати сучасні знання та практичні навички представників громад у свою діяльність у сферах сталого розвитку, проєктного менеджменту, фандрейзингу, фінансового менеджменту, публічної презентації проєктів, фінансового планування.
 6. Поширити знання про ефективне використання рентних і податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів для сталого розвитку громад. 
 7. Виявити якісні, готові до реалізації, актуальні проєкти сталого розвитку територій і реалізувати їх.
 8. Підвищити рівень життя громад на територіях присутності компанії.
 9. Сприяти збільшенню інвестицій у soft-сферу.
 10. Створити майданчик для комунікації між громадами з усіх куточків України та активізувати соціальну взаємодію між учасниками й іншими стейкхолдерами (грантодавцями) для сприяння сталому розвитку регіонів.
 11. Поширити інформацію про цінність та вагомість діяльності бюджетоутворювального підприємства на спільних територіях. 

Рішення:

1. За умовами конкурсу, усі заявки мали стосуватися однієї базової або кількох глобальних Цілей сталого розвитку, що є стратегічними для компанії та визначені у Стандарті корпоративної соціальної відповідальності щодо роботи з громадами, благодійними та громадськими організаціями.

2. Здійснити відкритий відбір ідей проєктів розвитку територій серед усіх 240 громад виробничої присутності компанії за участю незалежних експертів від освітнього партнера, відібрати 90 найкращих для подальшої участі в конкурсі з перспективою здобуття одного з 50 грантів на 100 000 тис. грн.

3. Дати змогу всім членам команд від громади постійно навчатися та користуватися матеріалами восьми освітніх онлайн-модулів. Дати нагоду готувати грантові заявки паралельно з навчанням та постійною консультацією менторів і представників компанії. Уможливити публічне обговорення під час навчання та в групах.

4. Підписати 50 угод про співпрацю з територіальними громадами щодо реалізації проєктів розвитку на місцях та публічно вручити для цього сертифікати на 100 000 грн.

5. Провести вісім онлайн-модулів за напрямами, що необхідні проєктним менеджерам та управлінцям на місцях для якісної реалізації проєктів та усвідомлення взаємовигідності присутності компанії на цій території, а саме:

 • сталий розвиток громад;
 • управління проєктами та проєктний підхід до управління територіальними громадами;
 • лідерство та командна робота;
 • планування проєкту, створення графіка проєкту;
 • складання бюджету (кошторису) проєкту;
 • операційний менеджмент;
 • робота з ризиками;
 • фандрейзинг, особливості залучення додаткового фінансування для реалізації проєктів.

6. Навести приклади успішних громад, провести зустрічі із запрошеними гостями щодо досвіду реалізації проєктів різного рівня, підготовки та реалізації стратегії сталого розвитку громади;

7. Відібрати 50 найкращих грантових заявок проєктів за такими критеріями:

 • соціальна значущість проєкту для громади;
 • життєздатність, реальна можливість втілення проєкту (передбачає оцінення, обґрунтування ідеї та необхідності її реалізації для конкретної громади, обговорення механізмів реалізації);
 • чіткість і послідовність викладеного матеріалу (наявність механізмів розв’язання соціальної проблеми, опису проблематики та досвіду органів місцевого самоврядування щодо її розв’язання, а також плану розв’язання проблеми);
 • наявність якісних і кількісних критеріїв оцінювання успішності реалізації відповідного проєкту (реальність планового бюджету, підтверджувальні документи вартості матеріальних і нематеріальних цінностей, чіткість розрахунків фінансово-економічних показників, що їх має бути досягнуто завдяки реалізації проєкту);
 • результативність проєкту (детальний опис кінцевого результату реалізації проєкту, ефект від його впровадження, детальний висновок).

8. Розглянути проєкти, що розв’язують нагальні, важливі для громад проблеми.

9. Спонукати громади реалізовувати «м’які» (soft) проєкти, складником яких є не тільки закупівля матеріалів, а й вагома нематеріальна частина: тренінги, курси, заняття, розповсюдження матеріалів, просвітництво тощо.

10. Створити відкриті комунікаційні канали, що зроблять можливим спілкування всіх учасників конкурсу; поширити досвід успішних громад, запросити до тренерства практиків з досвідом реалізації кейсів у громадах, постійно продовжувати спілкування та зустрічі.

11. Поширити інформацію про рентні платежі та інші податки як інвестиції до бюджету громади, про цінність соціальних інвестицій в регіон, можливість впливати на сталий розвиток економіки та соціальний рівень добробуту населення.

Результат:

 1. У межах проєкту було поширено та популяризовано поняття сталого розвитку, зокрема І освітній модуль було присвячено принципам Мережі Глобального договору ООН та пріоритетним ЦСР у сфері КСВ. Учасники ознайомилися зі Стандартом КСВ та трьома стратегічними ЦСР, що на них компанія спирається у своїй діяльності (станом на травень 2021 року перелік стратегічних цілей розширено до 6: ЦІЛЬ 3 «Міцне здоров’я та добробут», ЦІЛЬ 4 «Якісна освіта», ЦІЛЬ 6 «Чиста вода та належні санітарні умови», ЦІЛЬ 7 «Відновлювана енергія», ЦІЛЬ 11 «Сталий розвиток міст та спільнот», ЦІЛЬ 17 «Партнерство заради стійкого розвитку»). Грантові заявки 90 учасників освітнього етапу та 50 проєктів переможців було реалізовувано в межах ЦСР. За результатами навчання отримано 79 грантових заявок.
 2. Представники компанії та її філій у регіонах постійно надавали підтримку, організаційні й освітні консультації, зокрема щодо створення рахунків, написання звернень та грантових заявок, проведення слухань з освоєння коштів, проведення тендерів, тобто стали фактично особистими коучами громад, що було особливо важливим для новосформованих команд органів місцевого самоврядування на місцях.
 3. Було сформовано базу креативних ідей проєктів розвитку громад та визначено пул із десяти найкращих проєктів, які раніше не реалізовували. Ці ідеї тепер поширюють серед усіх громад виробничої присутності компанії. До прослуховування модулів допущено всіх охочих аплікантів із 240 громад. Усі освітні матеріали розміщено на сторінці конкурсу для їхнього безперебійного поширення та засвоєння всіма представниками громад.
 4. У межах конкурсу було проведено модуль із фандрейзингу та партнерства, який передбачав здобуття знань із пошуку нових джерел інвестування та напрямів партнерства. Також було запропоновано органам місцевого самоврядування взяти участь у співфінансуванні. (За умовами конкурсу, партнерством вважалися 10 % участі у фінансуванні, що дало змогу налагодити взаємодію між ОМС, активом громад і бізнесом та розділити відповідальність щодо гарантій реалізації проєкту). В анонсований строк, згідно з графіком, укладено 50 договорів за підписом голів територіальних громад та здійснено їх фінансування. Розміщено низку публікацій про взаємодію й конкурс на офіційних сторінках громад у соцмережах і на сайтах. Публічні нагородження здійснено за участю керівників громад паралельно з обговоренням майбутніх партнерських відносин у межах звичайної діяльності компанії. 
 5. Під час роботи над грантовими заявками (їх надійшло 79) учасники практично застосували знання, здобуті під час освітніх консультацій. Зросла кількість пропозицій від громад щодо партнерства, поліпшилася їх якість. Наразі більшість пропозицій містить soft-складник.
 6. Наведено приклади унікальних інвестиційних практик та кейсів як у соціальній сфері, так і у сфері підприємництва. Надано перелік надійних грантодавців, зокрема міжнародних,  що нині активно діють на території України. Після першого успішного досвіду роботи з компанією маємо інформацію щодо участі команд на місцях в інших конкурсах і залучення нових інвесторів для реалізації проєктів розвитку громад;
 7. Реалізовано 50 проєктів регіонального розвитку, завдяки яким поліпшено рівень освіти, медицини, доброустрою громад у довгостроковій перспективі, запроваджено тривалі проєкти розвитку територіальних громад із широким колом охоплення цільової території, зокрема такі проєкти (повний перелік 50 проєктів у Додатку № 1):
 • – «Розвиток Перещепинської територіальної громади у сфері організації системи безпеки населення та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на її території» у c. Перещепино Дніпропетровської області. Метою проєкту є забезпечення розвитку системи безпеки та захисту населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій, посилення співпраці між місцевою владою, населенням, бізнесом і структурним підрозділом ДСНС на території Перещепинської міської територіальної громади; Охоплення проєкту: 60 000 ос.
 • – «Створення простору для медико-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами» для Розвадівської територіальної громади Львівської області. Реабілітацію спрямовано на осіб усіх вікових категорій, що втратили працездатність після важких захворювань, травм, оперативних втручань, зокрема відновлення функції опорно-рухового апарату, зменшення фізичного болю та страждань і повернення до активного життя, соціалізації; Охоплення проєкту: 150 ос.
 • – «Створення секції з боротьби самбо і дзюдо» для жителів Коломацької територіальної громади Полтавської області. Проєкт задовольняє потреби фізичного, психологічного та розумового розвитку та виховання, зміцнення здоров’я дітей із сіл, що належать до цієї територіальної громади; Охоплення проєкту: 600 ос.
 • – «Культура – джерело енергії та розвитку успішної громади» у селі Мала Побиванка, Краснолуцької територіальної громади Полтавської області. Проєкт передбачає облаштування опалення сільського будинку культури, що дасть змогу завершити його капітальний ремонт. Як результат – створено комфортні умови для функціонування жіночого ансамблю «Смерічка» та проведення інших культурних заходів для збереження та відродження духовних здобутків громади; Охоплення проєкту: 700 ос.
 • – «Встановлення годинника на центральній площі та вказівників із назвами вулиць і основних адміністративних будівель» для Магдалинівської громади Дніпропетровської області. Через брак вказівників і декомунізацію в жителів, гостей, правоохоронних органів й екстрених служб («швидкої») виникали труднощі з пошуком необхідної локації. Великий розгалужений вказівник з облаштованим годинником у центрі села біля автовокзалу стане в пригоді всім жителям міста; Охоплення проєкту: 21 238 ос.
 • – «Проведення військово-патріотичних змагань і навчальних семінарів «Енергія розвитку» в селі Сенча Полтавської області. Створення умов для навчання стрільбі та надання першої медичної допомоги, проведення змагань та навчальних семінарів за військово-патріотичним спрямуванням; Охоплення проєкту: 360 ос.
 • – «Професійний портативний ринг для боксу» для жителів Решетилівської міської територіальної громади Полтавської області. Реалізація проєкту поліпшує умови для занять фізичною культурою, масовим і професійним спортом, створює належні умови для організації навчально-тренувального процесу в Решетилівській ДЮСШ. Наразі це один із перших професійних рингів для боксу в області; Охоплення проєкту: 1 252 ос.
 • – «Придбання швейного обладнання для майстерні з обробки волокнистих матеріалів» у смт Чутове Полтавської області. Цей проєкт передбачає придбання нового  сучасного швейного обладнання для поліпшення матеріальної бази майстерні з обробки волокнистих матеріалів і створення умов для розвитку творчих здібностей, навичок групової діяльності; Охоплення проєкту: 1 500 ос.
 • – «Ріп’янка, вперед!» у селі Ріп’янка Івано-франківської області. Передбачає розміщення на шкільному стадіоні мультифункціонального спортивного майданчика, обладнання його воротами для мініфутболу, баскетбольним кільцем і волейбольною сіткою; Охоплення проєкту: 10 000 ос.
 • – «Скейтпарк» у смт Донець Харківської області. Майданчик для людей, що займаються екстремальними видами спорту: скейтборд, стритборд, агресив-ролики, велосипеди ВМХ, самокати для організації дозвілля серед молоді селища; Охоплення проєкту: 850 ос.
 • – «Створення класу екології та лісництва» в селі Терешки Полтавської області. Проєктом передбачено виділення в Терешківському ліцеї приміщення для класу «Екології та лісництва», що став центральним офісом дітей-природоохоронців Терешківської громади та базою для написання робіт до Малої академії наук; Охоплення проєкту: 1 000 ос.
 • – «Діти у світі рівних можливостей» у місті Зміїв Харківської області. Надання якісної й повноцінної корекційно-розвивальної допомоги дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років; Охоплення проєкту: 500 ос.
 • – “Tasty hub” у селі Іванівка Чкаловського району Харківської області. Створення зручного мотивувального простору та модернізація матеріально-технічної бази шкільної їдальні Іванівського ліцею відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних вимог. Охоплення проєкту: 302 ос.
 1. Поліпшено інфраструктуру населених пунктів громад виробничої діяльності компанії, зокрема підвищено рівень життя населення у 50 селах, селищах і містах у сферах медичних та освітніх послуг, поліпшено матеріально-технічну базу для розвитку культури та спорту, соціальної сфери;
 2. Проти першого етапу конкурсу, де 90% загальної ваги проєктів становив hard-складник, зокрема ремонтні роботи для задоволення поточних потреб громад, частка soft-складника зросла та становить тепер третину проєктів серед усіх 50 переможців. Громади усвідомили, що необхідно реалізовувати не тільки соціально-інфраструктурні проєкти, а й такі, що мають на меті запровадження навчання для дітей та дорослих, створення культурних центрів, гуртків, майстер-класів у сферах it, охорони здоров’я, безпеки, патріотизму, спорту тощо;
 3. Створено відкритий онлайн-майданчик для спілкування й обміну досвідом, додаткові канали комунікації, а саме:
 • сторінка проєкту на сайті https://csr.ugv.com.ua/project/40;
 • 4 viber-групи (за регіонами та для учасників цього етапу);
 • закрита facebook-група;
 • постійно активний e-mail конкурсу;
 • визначено трьох менеджерів за регіонами для постійної підтримки та комунікації з учасниками;
 • проведено 12 зустрічей у ZOOM з учасниками;
 • заплановано проведення звітного форуму, де б учасники презентували результати реалізації своїх проєктів;

До навчальних модулів долучилися додаткові експерти та гості, що ділилися досвідом та запрошували до участі в інших проєктах. Відбуваються зустрічі онлайн та офлайн щодо перебігу й відкриття проєкту. Деякі громади перейняли досвід та ідеї проєктів одна в одної, а саме систему сортування сміття, твердопаливних відходів, встановлення комплексних дитячих та спортивних майданчиків, використання приміщення будинків культури для відкриття гуртків і центрів освіти й спорту тощо;

 1. На сайті КСВ-функції компанії надано інформацію щодо рентних та інших  податкових відрахувань компанії до місцевих бюджетів усіх рівнів, зокрема обласного й районного (до 2020 р.), а також територіальної громади, де здійснюють видобуток вуглеводнів. Окрім того, викладено інформацію щодо відповідального ведення бізнесу на територіях виробничої присутності, зокрема про соціальні інвестиції для благодійних проєктів.

Претендент:

Група «Нафтогаз»

naftogaz

Про компанію:

Група Нафтогаз — це найбільша в Україні група компаній паливно-енергетичного комплексу, що здійснює повний цикл із розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, зберігання нафти і газу, а також постачання природного й скрапленого газу споживачам. 

Цілі Сталого Розвитку

3
4
11
17